Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzymian 10:9
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Efezjan 2:8-9