Zamieszczone tutaj pliki graficzne, muzyczne i ksiazki elektroniczne mają zachęcić do zakupienia oryginalnych materiałów.
Jeśli chcesz pobrać pliki objęte prawem autorskim, musisz po 24h skasować je ze swojego komputera.
Pliki objęte prawem autorskim wolno zgrywać z sieci jedynie, jeżeli posiada się ich oryginalną wersję a ściągniętą kopię będzie się traktować jako zapasową.
Ustawa z dn. 04.02.94 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych : Art. 23.1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzeń. Art. 231.
Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, nie mające samodzielnego znaczenia gospodarczego.

Autor chomika nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywania zasobów znajdujących się na tej stronie.