Zapraszam  Ha-nick :))

  

 "Szla­kiem, który skom­po­nuje­my miłością, podążać chcę.. "

 

"Jest ta­ka ma­gia w tańcu prag­nień, barw i emoc­ji,
którą cza­rodziej dreszcz wy­doby­wa z wnętrza duszy
i na płótno ciała nanosi".