Miłość,cierpliwa jest,łaskawa jest,Miłość nie zazdrości,nie szuka poklasku,nie unosi się pychą,nie dopuszcza się bezwstydu,nie szuka swego,nie unosi się gniewem,nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości,lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi wszystkiemu wierzy,we wszystkim pokłada nadzieję,wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.