Ogólnodostępne są wyłącznie moje własne harmonizacje w pdf lub mscz lub ich komputerowe przetworzenia na pliki dźwiękowe(np. mp3,mid, wav). Wszystkie są proste, choć niektóre z nich WYMAGAJĄ BEZWZGLĘDNIE S+A(man) T(man) B(ped) nawet jeśli nie jest to wyraźnie oznaczone w zapisie nutowym. Zalecam taką realizację wszystkich (tam gdzie jest pedał) jak najusilniej. Wszystke pliki nutowe zostały wykonane przy użyciu MuseScore (mp3 przy pomocy CloudConvert) Zbiór się będzie powiększał z czasem. Zapraszam do korzystania.