Jeżeli jesteś związany z jakąkolwiek instytucją rządową, grupą antypiracką lub inną podobną organizacją albo byłeś jej pracownikiem, NIE MOŻESZ wchodzić na tę stronę, nie możesz mieć dostępu do żadnych jej plików oraz nie możesz oglądać treści plików HTML. Jeżeli wchodzisz na tę stronę nie wyrażasz zgody na te warunki i naruszasz tym samym art. 431.322.12 Internet Privacy Act podpisanego przez Billa Clintona w 1995 roku. Oznacza to, że NIE MOŻESZ grozić naszemu ISP albo jakiejkolwiek osobie lub organizacji przechowującej te pliki oraz nie możesz wysuwać oskarżeń pod adresem związanych z tą stroną osób w tym rodziny, przyjaciół i innych, którzy ją prowadzą lub odwiedzają

 

 

Zgodnie z polskim prawem ściągnięte pliki posiadające prawa autorskie można przechowywać na dysku przez 24h. Administrator tej strony nie odpowiada za znajdujące się tu pliki. Jeśli chcesz pobrać pliki musisz po 24 h (od momentu pobrania ich na dysk) skasować je ze swojego komputera! Pliki są tu umieszczone w celach edukacyjnych i promocyjnych