Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie zgromadzonych materiałów w sekcji Podręczniki Wojskowe - Opracowania, podręczniki i instrukcje Militarne, oraz  - Broń - Instrukcje i zasady strzelania, w niezgodnych z prawem działaniach, nie wspieram rządów, organizacji terrorystycznych, ugrupowań przestępczych, fanatyków religijnych itp.

Materiały mają charakter edukacyjno-poglądowy.