Nowości: Styczeń 2021

MorphOS 3.15 - nowa wersja systemu dla G4, G5 oraz Efika, Sam460, X5000 / Chrysalis Pack 3.14 update 2 - paczka programów i gier dla MorphOS'a instalowanego na czysty system / MorphOS Software Development Kit 3.16 (SDK) - nowa wersja oprogramowania dla systemu MorphOS / Icaros Light 2.3.0/USB oraz Live 2.3.0 -  nowa wersja systmu Aros plus manual / ScummVM 2.2.0 - aplikacja do uruchamiania klasycznych gier dla MorphOS, AmigaOS, Haiku, MacOSX, Windows / FS UAE 3.0.5 - wieloplatformowy emulator Amigi / Chrysalis  3.15 - paczka programów i gier dla MorphOS'a instalowanego na czysty system / Happiga 1.7.0 - dystrybucja emulacji amigi dla urządzenia Raspberry PI / Recalbox 7.1.1 - koleja dystrybucja emulacji róznych systemów w tym również amigi dla urządzenia Raspberry PI, Odroid oraz Windows / Imager 1.4 - program do tworzenia obrazu systemu Recalbox na karcie SD / Aros 68k 1.2 - system Arosa dla amigi klasycznej / Aros 2020 - dystrybucja systemu Aros dla WinUAE /

 

Nowości: Grudzień 2020          

WHDLoad 18.6 - najnowsza wersja programu / Coś dla młośników muzyki mamy dział Amiga Muza - różne remixy, Amiga Muza - amigaremix.com oraz BitJam - nie tylko Amiga / RetroPie 4.7.1 oprogramowanie dla urządzenia Raspberry Pi 0,1,2,3,4 oraz 400 - emulacja różnych systemów w tym także Amigi / MorphOS 3.14 - nowa wersja systemu dla G4, G5 oraz Efika, Sam460, X5000 / Chrysalis  3.14 update - paczka programów i gier dla MorphOS'a instalowanego na czysty system / Amiberry 3.3 emulator Amigi dla linii komputerów Raspberry Pi / Tiny Aros - kolejna dystrybucja Arosa / Amilator 4.19.0.9 - emulator amigi pod systemem Linux Live uruchamiany z usb lub hdd / Amibian 1.4 - kolejna dystrybucja emulacji amigi dla urządzenia Raspberry PI / BestWB 1.3 - rozszerzenie systemu AmigaOS 3.1.4 o nowe elementy / WinUAE 4.4.0 - emulator Amigi /