Wszystkie pieśni i kazania są posegregowane.

 

 

Kazania i pieśni preferowane są w  oparciu o naukę z Bożego Słowa. które mają na celu:

 

 

 

 

Polecane strony:

 

http://www.chwz.org.pl/