Zapraszam na moją nową stronę: www.marekchmielewski.eu

 

 

 

 

 „Przez duchowość rozumiemy styl lub formę życia odpowiadające wymogom chrześcijańskim. Duchowość ta jest «życiem w Chrystusie» i «w Duchu», które jest przyjmowane w wierze, przejawia się w miłości i ożywiane nadzieją, realizuje się w codziennej praktyce wspólnoty kościelnej. W tym sensie przez duchowość będącą celem nawrócenia należy rozumieć nie jakąś cząstkę życia, lecz całe życie prowadzone przez Ducha Świętego»”.

 

 

Jan Paweł II, Ecclesia in America 29

   

 


   

 

Od kilku lat nie aktualizuję już mojego Chomika, więc zapraszam na moją nową stronę: www.marekchmielewski.eu, gdzie można znaleźć dużo pożytecznych rzeczy z zakresu duchowości katolickiej.