Zapraszam na moją nową stronę: www.marekchmielewski.eu

 

 


 

 „Przez duchowość rozumiemy styl lub formę życia odpowiadające wymogom chrześcijańskim. Duchowość ta jest «życiem w Chrystusie» i «w Duchu», które jest przyjmowane w wierze, przejawia się w miłości i ożywiane nadzieją, realizuje się w codziennej praktyce wspólnoty kościelnej. W tym sensie przez duchowość będącą celem nawrócenia należy rozumieć nie jakąś cząstkę życia, lecz całe życie prowadzone przez Ducha Świętego»”.

 

 

Jan Paweł II, Ecclesia in America 29

   

 


   

 

Chcę ze wszystkimi dzielić się tym, co dotyczy duchowości katolickiej. Znajdziesz więc tutaj przede wszystkim moje audycje radiowe o życiu duchowym, a także moje niektóre kazania, homilie, odczyty, filmy, a przede wszystkim publikacje, refleksje itp. materiały, które mogą być użyteczne dla refleksji teologicznej oraz praktyki życia duchowego.

 

 Jeśli chodzi o audycje, to znajdziesz tutaj ponad 770 kilkunastominutowych odcinków, emitowanych w Radio Maryja i TV Trwam w latach 2003-2017. Proszę jednak o cierpliwość - sukcesywnie uzupełniam zapowiadany materiał.

  

Radzę zajrzeć do spisu audycji za poszczególne lata (podany na nowej stronie - link powyżej), który jest uzupełniany na bieżąco.

Wszystkie audycje - ponad 840, także w wersji wideo (wybrane odcinki), znajdziesz na nowej mojej stronie: www.marekchmielewski.eu


Zapraszam!