Pliki na tej stronie zostały zamieszczone jedynie w celach promocyjnych i edukacyjnych. Od momentu ściągnięcia na dysk pliki objęte prawem autorskim należy usunąć w ciągu 24 godzin (wyjątek stanowią materiały i programy darmowe). Pliki objęte prawem autorskim wolno zgrywać z sieci jedynie, jeżeli posiada się w domu ich oryginalną wersję, a ściągniętą kopię będzie się traktować jako zapasową. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem. Właściciel tego Chomika nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się na tej stronie. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

@ Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

@ Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów , niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego.

@ Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli jesteś związany w jakikolwiek sposób z jakimikolwiek organizacjami rządowymi, lub pozarządowymi do walki z piractwem komputerowym, lub jakąkolwiek inną grupą spełniającą takie funkcje, a także jeśli jesteś pracownikiem tych grup - NIE MOŻESZ przeglądać jak i ściągać żadnych plików umieszczonych w folderach mojego Chomika! Jeśli będziesz przeglądać, lub ściągać zamieszczone tu pliki, a nie spełniasz wszystkich powyższych warunków - złamiesz międzynarodowe prawo do prywatności (Internet Privacy Act podpisany w 1995), co będzie oznaczało, że NIE MOŻESZ rościć prawa do ukarania żadnych osób, lub firm które przetrzymują tu swoje pliki, nie możesz także sądownie ścigać żadnej z tych osób, włączając w to jej rodzinę, przyjaciół, oraz wszystkich innych, którzy korzystali z zamieszczonych tu materiałów!