Wszystkie pliki umieszczone na tej stronie są przeznaczone do użytku osobistego tj. mojego można je wykorzystać w celach informacyjnych, promocyjnych ( mają one charakter reklamowy i po zapoznaniu się z charakterem danej publikacji zapraszam do zakupu oryginalnej wersji). Pliki należy usunąć z dysku po upływie 24h. Pliki te ponadto wolno zgrywać z sieci także w charakterze kopi zapasowej, wtedy gdy posiada się już ich oryginalną wersję.