Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

 jaką sobie ludzkość wymyśliła.
                                                 /Wisława Szymborska/