1. PRZEDSTAWIONE NA TEJ STRONIE PLIKI SŁUŻĄ CELOM PROMOCYJNYM I PO UPŁYWIE 24 GODZIN OD MOMENTU ŚCIĄGNIĘCIA POWINNY ZOSTAĆ USUNIĘTE Z DYSKU PERMANENTNIE I NA ZAWSZE. NIE PRZESTRZEGANIE TEJ ZASADY OZNACZA ZŁAMANIE PRAWA.


2. JEŻELI JESTEŚ Z ORGANIZACJI ANTYPIRACKIEJ TO NIE MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ FOLDERÓW TEGO CHOMIKA, PONIEWAŻ NASTĄPI NARUSZENIE AKTU PRYWATNOŚCI W INTERNECIE.


3. JEŻELI JEDNAK ZACZNIESZ JE PRZEGLĄDAĆ TO ZŁAMIESZ WYŻEJ WYMIENIONE PRAWO CO OZNACZA, ŻE NIE MOŻESZ WYSUWAĆ ŻADNYCH OSKARŻEŃ W STOSUNKU DO WŁAŚCICIELA SERWERA NA KTÓRYM ZNAJDUJĄ SIĘ JAKIEKOLWIEK PLIKI ORAZ DO WŁAŚCICIELA CHOMIKA.


4. PLIKI SŁUŻĄCE DO MODYFIKACJI OPROGRAMOWANIA TELEFONÓW WYKORZYSTUJESZ WYŁĄCZNIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. UŻYCIE ICH MOŻE DOPROWADZIĆ DO UTRATY GWARANCJI PRODUCENTA, A NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE NAWET USZKODZENIA URZĄDZENIA!