LICZBA WYŒWIETLEŃ

ONLINE

LICZBA ODWIEDZIN

 

 

 

 

 

Massive-X

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z USTAWĽ z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

* Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.
* Nie wymaga zezwolenia twórcy przejœciowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemajšce samodzielnego znaczenia gospodarczego.
* Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz Ÿródła. Podanie twórcy i Ÿródła powinno uwzględniać istniejšce możliwoœci. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
Wszystkie zamieszczone pliki na moim chomiku sš tylko i wyłšcznie w celach promocyjnych i informacyjnych. Pamiętajcie, że wykorzystywanie ich w innych celach jest niezgodne z polskim prawem!
Właœciciel chomika nie ponosi odpowiedzialnoœci za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujšcych się na jego stronie!


Zgodnie z polskim prawem œcišgnięte pliki posiadajšce prawa autorskie można przechowywać na dysku przez 24h. 
Administrator tego chomika nie odpowiada za znajdujšce się tu pliki. Jeœli chcesz pobrać pliki musisz po 24h (od momentu pobrania ich na dysk) skasować je ze swojego komputera! Pliki sš tu umieszczone w celach edukacyjnych i promocyjnych. Pliki umieszczane na chomiku nie sš własnoœci jednej osoby. Wykonane jest to poprzez udostępnianie loginu i hasła, wiec tożsamoœć właœciciela ciężko stwierdzić (forum). 
Zapraszam do korzystania z chomika. 
Regulamin: 
1) Pliki można œcišgać jeœli ma się ich oryginał i œcišgnięty plik będzie służył jako kopia zapasowa... 
2) Możesz œcišgać niektóre pliki jeœli nie masz oryginału pod warunkiem że po 24 godzinach zostanš one usunięte z Twojego dysku. 
3) Każdy współwłaœciciel chomika teoretycznie (zgodnie z prawem), odpowiada za swoje dane umieszczone na tym chomiku. 
4) Nie ponoszę żadnej odpowiedzialnoœci za pliki i za ich niepożšdane działanie.