-> Polecam serwis E-BIN.com.pl <-

profesjonalna obsługa
E-BIN.com.pl--> Blog serwisu E-Bin <--

 

 

 Chomik MisiekYo informuje :

Uwaga!

Ustawa z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

Art. 231. Nie wymaga zezwolenie twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego.

Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.


Regulamin:

1) Pliki można ściągać, jeśli ma się ich oryginał i ściągnięty plik będzie służył jako kopia zapasowa.

2) Możesz ściągać pliki, nawet jeśli nie posiadasz oryginału, pod warunkiem, że po 24 godzinach zostaną one usunięte.

3) Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za pliki i za ich niepożądane działanie.


Zgodnie z polskim prawem ściągnięte pliki posiadające prawa autorskie można przechowywać na dysku przez 24 godziny. Administrator tego chomika nie odpowiada za znajdujące się tu pliki. Jeśli chcesz pobrać pliki, musisz po 24h (od momentu pobrania ich na dysk) skasować je ze swojego komputera.