"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." Albert Einstein (1879-1955)

"Miej nawet mały rozum, ale swój."Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

"Życie nieświadome nie jest warte tego, by je przeżyć." Sokrates (469-399)

"Uczyńcie z siebie światło. Polegajcie na sobie, na nikogo nie liczcie." Budda Siakjamuni (560-480)