Znajdziecie tu materiały historyczne dla odtwórców, głównie wczesne średniowiecze, ale i inne epoki również. Materiały dla maniaczek robótek, czyli haft, szycie, druty i szydełko. Oczywiście książki, które lubię i filmy.


 

 

 

Uwaga! Ust. z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 23. 1.Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, nie mające samodzielnego znaczenia gospodarczego Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Regulamin:

1. Pliki można ściągać jeśli ma się ich oryginał i pobrany plik posłuży jako kopia zapasowa.
2.Można ściągać pliki nie posiadając oryginału, jednak zgodnie z polskim prawem pobrane pliki, posiadające prawa autorskie - można przechowywać na dysku przez 24h. Po upływie tego czasu należy skasować je ze swojego komputera.

Nie odpowiadam za pliki znajdujące się na tej stronie i nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie tych zasobów.


hasło = nazwa chomika