Zapraszam na 


Strona informacyjna Zboru

 w

Puławach

( link )


Psalm

111

 

Alleluja. Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje; łaskawy i litościwy jest Pan. Daje pożywienie tym, którzy się go boją; na wieki pamięta o swoim przymierzu.  Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąk jego, wszystkie jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana;wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy.Chwała jego trwa na wieki.