"Jesteś swoim jedynym mistrzem. Któż inny miałby nim być?"


Nie ma początku, nie ma końca, Jest tytko zmiana.

Nie ma nauczyciela, nie ma ucznia, Jest tylko pamiętanie.

Nie ma dobra, nie ma zła, Jest tylko wyrażenie.

Nie ma połączenia, nie ma dzielenia, Jest tylko jedność.

Nie ma radości, nie ma smutku, Jest tylko miłość.

Nie ma większości, nie ma mniejszości, Jest tylko równowaga.

Nie ma zastoju, nie ma entropii, Jest tylko ruch.

Nie ma czuwania, nie ma snu, Jest tylko istnienie.

Nie ma ograniczenia, nie ma przypadku, Jest tylko plan.