create an animated gif

DUCHU ŚWIĘTY BŁOGOSŁAW NAM

PATRONKĄ TEJ STRONY JEST

 NIEPOKALANA DZIEWICA MARYJAImage and video hosting by TinyPic

 

 

 

Statystyki

Niech Cię wielbi cały świat i dzięki Ci składa w uwielbieniu i miłości

Tobie o Niepojęte i Niezgłębione Serce Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedyny za okazany nam Dar Miłosierdzia w Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa

make a gif

make your own giffreeonlinephotoeditorDziękuję Ci Ojcze za tak cudny świat   

Któryś tak przepięknie stworzył.      

 

 Wszystko to jest dziełem rąk Twoich 

 

 

i nie zgłębionej miłości  


 

 

I mnie także  stworzyłeś więc 

 

Tobie poświęcam tę stronę, aby wszyscy, którzy tutaj trafią, całym sercem Ciebie 

 

 

 

wielbili i czcili.Dla Twojej chwały freeonlinephotoeditor

Tobie Boże poświęcam cały świat przez Najświętsze Serce Twoje freeonlinephotoeditor


miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

 

 

 

 

Zwycięzca grzechu, śmierci i szatana

animated gif maker

 

Kocham Cię Boże z całego serca i proszę abyś pobłogosławił wszystkich, którzy teraz czytają     ten  tekst. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego     wraz z Maryją Niepokalaną Dziewicą. Amen. Przy Tobie Maryjo nawet noc jest dniem i nie lękam się zła, choćbym ciemną szedł doliną Ty Matko strzeżesz mnie. Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże; niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą. Niech zwróci oblicze swoje ku tobie i niech cię obdarzy pokojem. Pan niech cię błogosławi, Bracie i siostro, którzy odwiedzacie moją stronę internetową 

 

 

 

 

 

Przynosili Mu również dzieci, żebyfreeonlinephotoeditor ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich:freeonlinephotoeditor Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. freeonlinephotoeditor Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.freeonlinephotoeditor I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je." (Mk 10, 13-16)

Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i make avatarnapój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym.Rzym. 14:17-19 "W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem:make avatar Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?make a gif On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:animated gif maker Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci,freeonlinephotoeditor nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko,make a gif ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjąłmake a gif jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje." (Mt 18, 1-5) "Przyszła im też myśl, kto z nich jest największy.make a gif Lecz Jezus, znając myśli ich serca, wziął dziecko,make a gif postawił je przy sobie i rzekł do nich: Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.freeonlinephotoeditor Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki." (Łk 9, 46-48) "Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi,make a gif i są pierwsi, którzy będą ostatnimi." (Łk 13, 30) "Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy,freeonlinephotoeditorlecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył." (Rz 12, 3)  "Albo dlaczego gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga." (Rz 14, 10)  "Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.freeonlinephotoeditor Nie uważajcie sami siebie za mądrych." (Rz 12, 16) "W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.animated gif maker Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie." (Łk 10, 21)  "(...) dopełnijcie mojej radości przez to, make a gifże będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały,make avatarlecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie." (Flp 2, 2-3)  "Ten, kto się chlubi, w Panu niech się chlubi.make avatar Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala,make a gif lecz ten, kogo uznaje Pan." (2 Kor 10, 17-18)  "(...) niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał?make a gif A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał." (1 Kor 4, 6-7) 

 

(Mów Mu ciągle, że Go kochasz) Ojciec Niebieski powiedział: Kto Mi te akty ofiarowuje, kto w dodatku czyni wszystko, by je rozpowszechniać, będzie Mi w szczególny sposób dzieckiem, a Ja mu będę kochającym Ojcem. Jakże tęsknię za tym, żeby i o Mnie możliwie często i serdecznie myślano. Duch Święty jest małe czczony. Ale Mnie czci się jeszcze mniej. Nabożeństwo de Mnie wynagradzam w całkiem wybitny sposób. Ofiarujcież Mi często akty miłości, które tak radują Moje Serce. Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze! Ojcze,kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!

 

 

 

 

Ojcze,kocham Cię bez miary, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze! Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze! Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze! Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze! Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochał Cię na ziemi Św. Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze! Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze! Ojcze, chciałbym Cię kochać, jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze Módlmy się: Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn ostatkiem sił Swej Miłości wylał, i ofiaruję Ci Je nieskończoną ilość razy. Amen. Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem niech

nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.

Przy Tobie Maryjo nawet noc jest dniemfreeonlinephotoeditor i nie lękam

 

się zła, choćbym szedł ciemną  doliną. Ty o Matko ustrzeż

mnie.Twój na zawsze Tadeusz. 

 

 

 

 

 


O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

 Niebieską łaskę zesłać racz Sercom,

co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan

I najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Ojca obiecany nam,

picasion gif maker

 

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej,

I wątłą słabość naszych ciał,

Pokrzep stałością mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym,

Miniemy zło, co kusi nas

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był, I Ciebie,

jedno Tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi,

który zmartwychwstał,

I Temu, co pociesza nas,

Niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen.


freeonlinephotoeditor

 

 

Modlitwa o Cud


Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy,


żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili


przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie


Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako


mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i


umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem


Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego


dnia w moim życiu. Amen. Maryjo Matko moja, Królowo Pokoju, Święty Peregrynie Patronie


chorych na raka, Wszyscy Aniołowie i Święci, proszę przyjdźcie mi ku pomocy.Odmawiaj tę


modlitwę z wiarą, bez względu na to jak się czujesz. Kiedy dojdziesz do takiego stanu, że


będziesz szczerze pojmował każde słowo całym swoim sercem, doznasz duchowej łaski.


Doświadczysz obecności Jezusa i On odmieni całe twoje życie w bardzo szczególny


sposób.Przekonasz się.

 

Peter MaryfreeonlinephotoeditorRookey OSM


Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,Krwi Chrystusowa, napój


mnie.Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.

Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.O dobry


Jezu wysłuchaj mnie.


W ranach swoich ukryj mnie.Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.Od złego ducha broń mnie.W


godzinę śmierci wezwij mnie.I każ mi przyjść do siebie,Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,Na


wieki wieków. Amen.


Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia powstała jako odpowiedź na skierowane do św. siostry Faustyny Kowalskiej żądanie Pana Jezusa, dotyczące utworzenia Zgromadzenia zakonnego o charakterze klauzurowym w celu wypraszania Bożego miłosierdzia dla świata,


freeonlinephotoeditor

ze szczególnym uwzględnieniem kapłanów i osób zakonnych. Wszystko, co dotyczy celu, zadań, sposobu życia, stroju zawarła św. siostra Faustyna w swoim Dzienniczku w akapitach oznaczonych numerami: 429, 435-439, 526, 531-539, 542-558, 563, 565, 567-568, 570, 572, 625, 664, 892, 1013, 1154, 1155. Wspólnota Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia powstała przez oddzielenie się od Zgromadzenia czynnego Sióstr Jezusa Miłosiernego, dla pełniejszej realizacji powołania – klauzurowego, po wcześniejszym otrzymaniu pozwoleń kierowników duchownych i odpowiednich władz kościelnych, a pod prawną opieką ks. prof. Franciszka Bogdana SAC. • Jeśli chcesz, by Bóg mógł działać w Twoim życiu, powierz je Jezusowi i Jego Miłosierdziu, bo jak powiedział

św. Faustynie

  

ocali każdego,ktofreeonlinephotoeditor oddaje się Jego Miłosierdziu:


M O D L I T W A   Z A W I E R Z E N I A   J E Z U S O W I  

M I Ł O S I E R N E M U

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu. Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy, grzeszności i niewystarczalności, oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu. Ufając Twojej Miłosiernej Miłości wyrzekam się na zawsze i całkowicie: – zła i tego co do zła prowadzi – demonów i wszelkich ich spraw i pokus – świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociagać i zniewalać – siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę. Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu, jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia. Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli oddaję Ci siebie: – moje ciało, duszę i ducha – całą moją istotę – życie w czasie i w wieczności – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – rozum, uczucia i pragnienia – wszelkie zmysły, władze i prawa – wolę i wolność moją – wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi. Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia. Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia. Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własnością. Jezu, ufam Tobie! Amen.

Odmawiaj Koronkę do Bożego Miłosierdzia za tych, których kochasz. Znakomity pomysł na Rok Wiary. Uratuj człowieka. Jednego dziennie. – Naszym wielkim odkryciem jest to, że Jezus zdobył się na szaleństwo: obiecał, że wystarczy zmówić w czyjejś intencji Koronkę do Miłosierdzia Bożego, by otworzyć dla niego niebo – opowiada siostra Gertruda ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie – Czy Jezus sprecyzował, że należy odmawiać te koronkę w jakiś niezwykle pobożny sposób? Ze wzniesionymi rękoma? Nie! W „Dzienniczku” Faustyna opisała przejmującą scenę. Trafiła do umierającego człowieka. Zmagał się, cierpiał straszne męki. Wokół jego łóżka zobaczyła wiele demonów. Gdy zaczęła odmawiać Koronkę, wszystkie zniknęły. Chory odetchnął i pogodzony z Bogiem zmarł. Często, gdy nas ktoś obgada, oczerni, albo po prostu wkurzy to mówimy: „Oj, poczekaj! Nasza zemsta będzie słodka. Wymodlimy ci niebo! – wybuchają śmiechem mniszki w czerwonych welonach. W najnowszym liście, które siostry rozesłały do członków Kręgu Miłosierdzia proponują znakomitą praktykę na Rok Wiary. Pomysł akcji „Prezent dla Jezusa” jest genialny w swej prostocie: każdego dnia – proponują mniszki – odmówmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji „o uratowanie od potępienia duszy, którą Jezus chce uratować”. Rachunek? 365 osób uratowanych w ciągu roku. Warunek? Zaufanie, że słowa „Dzienniczka” nie są literacką metaforą. Atutem akcji jest to, że nie modlimy się o wymienionego z imienia i nazwiska delikwenta, co sprawia, że nasza modlitwa przestaje być „książką skarg i zażaleń”, jest bardziej bezinteresowna i otwarta na Bożą interwencję. Kilkoro moich znajomych weszło już w tę grę na śmierć i życie.


THANK YOU JESUS,GRAZIE GESUfreeonlinephotoeditor

 
 

 

JEZU MIŁOŚCI MOJA BĄDŻ UWIELBIONY I ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ

 

MÓDLCIE SIĘ ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

 

 CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ ABYŚCIE NIE ULEGLI POKUSIE... 

Któryś za nas cierpiał rany,  Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

I Ty któraś współcierpiała Matko Bolesna  przyczyń się za nami

animated gif maker

 

Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie,

 

animated gif maker

 

Żeś przez Krzyż i Mękę Swoją świat odkupić raczył

 

 

 

 

KOCHAM CIĘ JEZU NA ZAWSZE

 

TOBIE ZAUFAŁEM

 

ZROBIŁEM TE TELEDYSKI Z MIŁOŚCI DO BOGA I POLECAM WSZYSTKIM KTÓRZY PRAGNĄ KOCHAĆ MIŁOŚCIĄ CZYSTĄ PIĘKNĄ OPARTĄ NA BOGU I JEGO PRZYKAZANIACH PRZECZYTAJ TEKST PONIŻEJ

 
"Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy! Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem. Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! " (1 Kor 6, 12-20) --------------------------------- "Kto doznaje pokusy, niech nie mówi, że Bóg go kusi. Bóg bowiem ani nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie kusi. To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć." (Jk 1, 13-15) ---------------------------------
 
"Ci bowiem, którzy żyją według ciała,
dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. " (Rz 8, 5-13) --------------------------------- "Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie

 

 


 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest

Królestwo Niebieskie. Zwycięstwo przyjdzie

przez Niepokalane Serce Maryi - Królowej świata

GlitterPhoto

      

 

Jezu Ty

umarłeśza nas

      na Krzyżu

i z wielką miłością spoglądasz na nas.Jezu dziękuję Ci za Twą miłość.Kocham Cię w moim sercu.Na zawsze jestem twój.

 

 

  

 

 

 

JA JESTEM DROGĄ PRAWDĄ I ŻYCIEM

 

Jeżeli chcesz do mnie przyjść i masz pragnienie zrozumienia mojej Miłości do Ciebie. Przyjdż przez moją Matkę Maryję i przyzywaj pomocy Ducha Świętego

 


odmawiaj codziennie różaniec i rozważaj w nim Misterium Mojego Cierpienia, którego powodem była jest i będzie zawsze Nieskończona Miłość do Ciebie

dd2e8060

 

 

Polecam wszystkim otworzenie folderu "Przesłanie Pana Jezusa"

  

i odsłuchania pliku "Godzina Święta"Jezus czeka na nas z orędziem! 

 

 

 

 

Króluj nam Chryste ! ! !

 

Zawsze i wszędzie

 

 

 

 

 

Witaj  Królowo,Matko miłosierdzia

 

życia słodyczy

i nadziejo nasza,witaj.  Do Ciebie wołamy 

95ba5abc

wygnańcy,synowie Ewy.Do Ciebie wzdychamy,24d45a01

jęcząc i płacząc na tym łez padole.Przeto,

Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje

 

     na nas zwróć.A Jezusa, błogosławiony owoc 

żywota Twojego,po tym wygnaniu nam okaż .

O,łaskawa,O,litościwa O,słodka Panno Maryjo  

Szczególny Akt Poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

 Ja Tadeusz. Oddaję i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte. Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co się Tobie we mnie nie podoba. Boskie Serce Jezusa! Ty bądż moją miłością i drogą mojego życia. Serce pełne miłosierdzia! Ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości. Serce pełne miłości! Przygarnij mnie do siebie i spraw, abym poznał Ojca. Niech Twoja miłość hojny dar Ducha Świętego tak głęboko przeniknie moje serce, żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie. Oby imię moje zapisane było w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, ponieważ bardzo pragnę, aby moim największym szczęściem i pełną radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.

 

 

Jezu cichy i pokornego serca 

 

 

uczyń serce moje

według serca Twego,bo Twoje Serce jest bezkresnym oceanem miłości Jezu zanurz moje serce w Twoim oceanie miłości

 

 

 

Przywróć mi serce czyste  i odnów w nim moc ducha a stanie się pełnią cnót!!!


 

 

 

 

 

 

   ABBA OJCZE !!!   KRÓLU NIEBA !!!

  O Boże,który przebywasz w Cudnej Światłości, przyjmij me serce bijące z miłości,

 

 

 

Kocham się Maryjo w Tobie

 Niech się Niebo o tym dowie

O Maryjo bez grzechu poczęta 

 

módl się za nami,którzy się do Ciebie uciekamy.

Królowo różańca,Królowo serc,   Królowo mojego serca, kocham Cię!!! twój syn Tadeusz

Pod  Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko "

 

Uwaga ! Uwaga ! Katolicy ! proszę o pilne wysłuchanie tego materiału

Bracia i Siostry obok telewizji Trwam i Radia Maryja jest taka strona internetowa, która głosi prawdę, broni Kościoła, wiary i tradycji.KATOLICY czytajcie tą stronę:http://wobroniewiaryitradycji.wordpress.com/

 

 

 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi!!! 

 

 

 

   

Święty Michale Archaniele,

 

który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Egzorcyzm Leona XIII Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.  Amen. 

 

Aniele BożyStróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. * Strzeż duszy i ciała mojego, i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

 

Amen.Aniele Boży,Stróżu mój, któremu powierzył mnie Bóg w swej ojcowskiej dobroci, oświecaj mnie dzisiaj, broń, prowadż i kieruj mną. Amen.

 

 

 

 

 

Oto wizja piekła-  zapłatą

 

za grzech jest śmierć!   Ratujcie nie tylko siebie ale i innych!błagajmy wszyscy razem KORONKĄ DO MIŁOSIERDZIA

 

BOŻEGO O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW!

 

 

Jeżeli projekcja tego filmu jest przerywana,spowolniona lub zupełnie się ścina to można oglądnąć,czy też pobrać w całości z folderu o nazwie"Dowody na istnienie piekła"

 

 

pornografię wciągając w to innych.Zobaczcie co jest po śmierci ! ! ! Natychmiast przestańcie i módlcie się za siebie, odprawcie spowiedż, szukajcie egzorcysty, oraz ludzi, którzy będą się za was modlić, pokutujcie. Jeszcze nie jest za póżno.Pan Bóg ci

 

pomoże jeśli zobaczy, że chcesz się od tego uwolnić !

 

ZAUFAJ JEZUSOWI BO ON CIĘ BARDZO KOCHA BO ODDAŁ ZA CIEBIE ZYCIE - BÓG OJCIEC TAKŻE CIEBIE KOCHA BO JESTEŚ JEGO UMIŁOWANYM DZIECKIEM

NIE ZMARNUJ TEJ ŁASKI ! ! !

 

 

 

 

 

 

make an animated gif

 

 

 

 

Czyściec w wizjach świętych

 

 

To objawienie jest wystarczające.... Wyjątki z książki Miłość Boga i Ojczyzny w życiu sługi Bożej, Wandy Malczewskiej. Dziś w nocy gdy się przebudziłam, usłyszałam głos płaczliwy: Zmiłujcie się nad nami przynajmniej wy, krewni i przyjaciele nasi, gdyż bardzo cierpimy w więzieniu czyśćcowym. Wy, żyjący nie macie pojęcia jakie tu męki ponosimy. Cierpimy moralnie, bo się rwiemy do oglądania Pana Boga, a osiągnąć tego nie możemy, bo najmniejsza plamka grzechowa, pokutą nie zmazana, przeszkadza nam do wyjścia stąd. Cierpimy fizycznie, bo te same prawie męki ponosimy, co potępieni w Piekle, z tą tylko różnicą, że my cierpimy do czasu, a tamci na wieki. My sami nic dla siebie zrobić nie możemy, ale wy możecie zrobić dużo, ofiarujcie za nas słuchanie Mszy Św. różne modlitwy odpustowe, ofiarujcie - dajcie jałmużnę - a najskuteczniejszą pomoc nam dacie, gdy się postaracie o odprawienie Mszy Św. za nas. Krew Pana Jezusa we Mszy Św. przez kapłana ofiarowana zgasi płomienie czyśćcowe... O jakże szczęśliwi, którzy za żywota pamiętają, aby się tu nie dostali. Zachowują przykazanie Boskie i Kościelne, unikają grzechów, spełniają dobre uczynki, odbywają często Spowiedź, słuchają Mszy Św. i nauk w kościele, dają jałmużny na kościoły i ubogich, i nikogo nie krzywdzą. Biada tym, co zapominają o przestrodze Pisma Św., że cudzołożnicy, przeklinający, pijacy i złodzieje Królestwa Bożego oglądać nie będą... Jak liście z drzewa w jesieni, tak dusze tych grzeszników lecą do Piekła. A jeżeli przez szczerą Spowiedź i pokutę Piekła uniknęli, to tu do Czyśćca na długie straszne męki są skazani, bo nic nieczystego nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Teraz to poznajemy, ale już za późno...

 

 

W krzyżu cierpienie,w krzyżu zbawienie 

w krzyżu miłości nauka

Kto Ciebie Boże,raz pojąć może,

ten nic nie pragnie, ni szuka...

 

 

 

 

Duchu Święty, przyjdz.Niech wiara zagości.Nadzieja   zagości.niech miłość zagości w nas.

 

 

 

Pan Bóg zaprasza:http://www.sm.fki.pl/emmerich.php?nr=2Któż jak Bóg,Bóg jest z nami!!!.Módlcie się do

 

 

Módlcie się do Ducha Świętego ! ! ! czyńcie post, pokutę modlitwę i wszelkie umartwienia, cierpienia i niedogodności życia ofiarujcie za cały grzeszny świat

 

O Duchu Święty,Duchu Ojca i Syna,Dawco charyzmatów,Ty,który mieszkasz w Kościele i czynisz zeń świątynię,rozlej na nas niewyczerpane bogactwo Twoich darów,    byśmy byli żywymi członkami Jego Ciała,które wzajemnie pomagają sobie budować święty Kościół.Bądż naszym Pocieszycielem,naszym Przewodnikiem i naszą mocą i siłą w zwalczaniu zła i Szatana.Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBACZ JEZU
Dedykuję tę piosenkę wszystkim.Wytrwajcie do końca!!!Kochamy Cię Ojcze Niebieski,Jezu Najsłodszy,Duchu Święty!!!

 

Wielkim twoim

szczęściem jest że zobaczyłeś Maryję!!!
W Polsce niemal każdy słyszał o modlitwie Różańcowej.Jednak ile osób tak naprawdę zna wielką moc tego wspaniałego daru z nieba?Raczej niewiele.Trzeba to zmienić.Z pomocą przychodzi nam książka autorstwa Antonia Borellego "Różaniec-ratunek dla świata",która w przystępny sposób przedstawia nam to wspaniałe narzędzie walki z wszelkim zagrażającym nam złem. Autor przytoczył słowa , o Różańcu Świętym ,że oczyszcza on nasze dusze z grzechu i pozwala zwyciężyć naszych nieprzyjaciół. Poprzez codzienne jego ,odmawianie,można osiągnąć wspaniałą satysfakcję duchową. Różaniec stanowi szczególnie wspaniałą formę kultu prywatnego oddawanego Bogu i Przenajświętszej Dziewicy. Opisane są historie ,które ukazują siłę Świętego Różańca ,zdolna pokonać wszelkie diabelskie sztuczki i wszelkie możliwe grzechy,ponieważ błogosławione paciorki cząstki Różańca przepędzają je. -Opisuje także jak człowiek poprzez ,modlitwę otrzymuje wszystko o co prosi -Skuteczność Różańca w pozyskiwaniu łask koniecznych w naszym życiu osobistym -Jak Różaniec wybłagał cudowne zwycięstwo pod Lepanto -oraz doskonałość modlitw ,które tworzą Różaniec -Niezwykła obietnica pięciu pierwszych sobót Rozaniec Ratunek dla świata. Dlatego - Odmawiaj .Dlatego
codziennie

Różaniec

Przez Maryję dojdziesz do Jezusa Chrystusa.Ufaj Miłosierdziu Bożemu Free Pics Angel Pictures Funny Picsjak sama nazwa wskazuje każdy


paciorek jest różą podarowaną Maryi za grzeszników.Maryja właśnie Ciebie potrzebuje niemożesz odmówić Maryi!!!
Tak bardzo Ciebie kocham Maryjo,że już żyć bez Ciebie nie mogę.Pragnę o Niepokalana,aby każdy kto na


Ciebie popatrzy,zakochał się w Tobie na zawsze!!! Patrz Maryi prosto w oczy.Ona Ciebie niesamowicie kocha i jesteś Tym którego kocha najbardziej.


Tak właśnie Ciebie,bo to nie jest przypadek ,że akurat Ty trafiłeś na tę stronę i właśnie tu w tym miejscu Maryja czekała oj! czekała na Ciebie całe twoje życiePrześladowanie Chrześcijan

 

Godzinki ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Patrz w Jej oczy,które są pełne miłości,


ale i oczy które badają twoje serce i nigdy nie dopuść aby oczy Matki płakały z Twojego powodu teraz i idż do spowiedzi i pojednaj się z Bogiem,zrób to dla Maryi Twojej Matki i pokochaj ją całym sercem