Bajka... cóż wierzysz czy nie, bajka zawsze zawiera w sobie element rzeczywistości.