*** Seria Lovely Vicous została wydana nakładem wydawnictwa - Wydawnictwo Amber - dlatego nie udostępniamy już naszego tłumaczenia.

***Seria EE zostanie wydana nakładem wydawnictwa - Wydawnictwo Kobiece - dlatego nie udostępniamy już naszego tłumaczenia.

***Punk - został wydany nakładem wydawnictwa - Wydawnictwo NieZwykłe - nie kontynuujemy tłumaczenia.

 

 
 

 

             
      
        

 

      

        

 

 

 

 

   

     

 

                           

 

 

 

 

Haslo do folderu Pychotki to Dream [z dużej literki]

 

Wszystkie książki na tym chomiku należą w całości do ich autorów, przekłady służą jedynie promowaniu ich twórczości a także są próbą kształcenia naszych tłumaczeniowych możliwości. Nie mamy z tego tytułu żadnych korzyści materialnych. Nie rościmy praw do tekstu oryginalnego, jednakże przekład jest naszą własnością, którą użyczamy.

 

   

Wszystkie zdjęcia wykorzystane do opraw/okładek/bannerów są zapożyczone z sieci. Nie rościmy do nich żadnych praw. Nie mamy z tytułu wykorzystywania ich żadnych materialnych korzyści. Wszystko jest tylko i wyłącznie produktem marketingowym i próbą kształcenia swoich możliwości w programach graficznych.

 

 

 

 Statystyki