free counters       Jak już tu jesteś, to pobierz coś!!!! :) 

 

 

 

 Wszystkie pliki w tym chomiku zostały zamieszczone w celach informacyjnych. Pliki z prawami autorskimi można kopiować jedynie jeżeli posiada się ich oryginał a skopiowane pliki traktuje się jako kopia zapasowa. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem. Autor chomika nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się w tym chomiku. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art.23.1. "Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego", Art 23 odnośnik 1 "Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnienie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego", Art 34 "Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia". Jeżeli jesteś związany w jakikolwiek sposób z jakimkolwiek organizacjami rządowymi lub pozarządowymi do walki z piractwem komputerowym lub jakąkolwiek inna grupą spełniającą takie funkcje, a także jeśli jesteś pracownikiem tych grup - NIE MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ jak i ściągać żadnych plików zamieszczonych w folderach. Jeżeli będziesz przeglądał lub ściągał zamieszczone tam pliki, a nie spełniał wszystkich powyższych warunków złamiesz międzynarodowe prawo do prywatności "INTERNET PRIVACY ACT" podpisany w 1995 roku, co znaczy, że NIE MOŻESZ rościć prawa ukarania żadnych osób lub firm, które przechowują tu swoje pliki, nie możesz także sądownie ścigać żadnej z tych osób, włączając w to jej rodzinę, przyjaciół oraz wszystkich innych, którzy korzystali z zamieszczonych tu materiałów.