"Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca."

(Flp 2,11b)

 

 

Witaj!

 

 

 

 

Niech Cię Jezus Miłosierny błogosławi. Amen!

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

INSTRUKCJA: Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), dokł. art. 23 ust. 1 bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego (ust. 2).

Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy (art. 35).


Z zakresu dozwolonego użytku osobistego wyłączone są programy komputerowe - tj. nie można ich ściągać, rozpowszechniać, zwielokrotniać itp. bez zgody właściciela praw majątkowych (art. 77).