Jezu pragnę spłonąć w ogniu Twej Miłości !

 

 

 

Największy skarb to czyste sumienie Bo tego ludziom nikt zabrać nie może Ono cenniejsze niż drogie kamienie Jego nagrodą jest królestwo Boże. Na nic bogactwo, na nic przepych złoty Gdy w sercu nie ma spokoju i cnoty.

                                                                 Jan Kochanowski