"Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw?
Trzeba tylko umieć je popełniać!
A pierwszy warunek:
Nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień" (G. B. Shaw)