Wszystkie pliki na tym CHOMIKU są przeznaczone do użytku osobistego. Pamiętaj,że zgodnie z polskim prawem autorskim wolno zgrywać z sieci jedynie te pliki,których oryginały posiadasz w domu,a ściągniętą kopię traktujesz jako zapasową.Pliki te możesz przechowywać na dysku przez 24h,a po tym czasie należy je usunąć z komputera. Korzystając z tego CHOMIKA,oświadczasz,że zapoznałeś się z powyższymi informacjami oraz je akceptujesz. Uwaga! Niektóre katalogi (+18) zawierają materiały o tematyce nie przeznaczonej dla osób niepełnoletnich. Jeśli nie ukończyłeś 18 roku życia i tym samym w świetle polskiego prawa nie jesteś osobą pełnoletnią, nie wolno Ci wchodzić dalej. Wchodząc dalej oświadczasz, iż jesteś osobą pełnoletnią i chcesz oglądać zamieszczone materiały z własnej, nie przymuszonej woli. Właściciel Chomika nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, czy ich opiekunów, które odwiedziły mój katalog podając, niezgodnie z prawdą dane, że są pełnoletnie.