"PRAWO  ZUCHA"
                   7.  Zuch nie donosi na innych...