Zapraszam wszystkich do buszowania i wertowania w moich zasobach. Powodzenia!!

 

Instrukcja użytkowania plików: Wszystkie pliki umieszczone na tej stronie wolno zgrywać w charakterze kopii zapasowej, wtedy, gdy posiada się już ich oryginalną wersję. Są one przeznaczone tylko do użytku osobistego. W przeciwnym razie skopiowane pliki należy usunąć z dysku po upływie 24h. Niezgodne z prawem jest wykorzystanie ich do celów komercyjnych.
Pobierając pliki, oświadczasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją i wyrażasz zgodę na zasady korzystania z plików zawartych na tym chomiku.


Hasła do zaszyfrowanych katalogów to katalogi z małej litery
w przypadku literatury do konstrukcji budowlanych
- budma

Aktualne bazy cen w katalogu
"Do kosztorysowania" ->

"cenniki" (hasło: cenniki)

 

W katalogu "Uprawnienia budowlane 2009" - Informacje od Izby, akty prawne, normy i rysunki do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (2009)

 

 <!-- kod licznika [[[http://liczniki.org]]]-->
<script type='text/javascript' src='//liczniki.org/hit.php?l=novik75&o=1'></script>
<!-- koniec kodu licznika   [[[http://liczniki.org]]]-->