WAŻNE DLA ODWIEDZAJĄCYCH MOJEGO CHOMIKA!!!

 

      Wszystkie pliki,które zostały zamieszczone w tym chomiku służą tylko i wyłącznie do celów informacyjnych,

 wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest niezgodne z prawem.

 

                                  USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych :

Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, nie mające samodzielnego znaczenia gospodarczego.

 

     Autor chomika nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się na tym chomiku.

 

     Wszystkie pliki z tej strony ściągasz na własną odpowiedzialność.