AntyEkumenia powstała jako odpowiedz do niebezpiecznych trendów rozwijających się w wielu dzisiejszych Protestanckich kościołach.

Bezmyślne Chrześcijaństwo, porzucenie prawdziwego chrztu w Duchu Świętym, minimalizowanie rozpoznania i darów ducha, psychologizacja pulpitów, skupianie się na człowieku, nie na Bogu i Jego przekazie dla człowieka, porzucenie Słowa jako ostatecznego autorytetu, fałszywe współczucie, brak rozeznania Duchowego, brak walki duchowej, powstawanie klubów chrześcijańskich zamiast wojowników Boga, filozofowanie za pulpitem, odpowiedzi typu McDonald's, rozumowe chodzenie 'z Bogiem', ignorancja świata duchowego, ignorancja diabla, myślenie greckie zamiast Biblijnego, brak cudów i znaków w przeciętnym kościele, życie z rozumu nie z wiary, kupczenie Słowem, niepokutujący 'pasterze', ekumenia z największym wrogiem Protestantów- katolicyzmem i papieżem, ignoranccy i niewyedukowani w sprawach Ducha pasterze, liczne niebiblijne tradycje, czczenie budynków i wypaczenie Słowa, wstydzenie się Ewangelii, brak realizowania Wielkiego Nakazu, pominięta walka duchowa, uwolnienie od demonów, związywanie mocarzy w osobach i nad regionami,fałszywa miłość, traktowanie Boga i Jezusa jak mikołaja, który dogadza rozpieszczonym i rozwydrzonym dzieciom, praktykowanie babilońskiego bałwochwalstwa w nowoczesnym Chrześcijaństwie, kult zboru, fałszywe unie, brak czynienia woli Bożej, liczne rozwody, kontrola i manipulacja emocjonalna i modlitewna w zborach, lalowaty pulpit i wierzący, i wiele innych spowodowały powstanie tej służby.