Pliki umieszczone na tym chomiku pobrane zostały z innych, powszechnie i ogólnodostępnych źródeł sieciowych, i nie posiadały żadnych informacji o ich jakiejkolwiek wcześniejszej ochronie. Niemniej jednak, jeśli okaże się, że pliki te są (były lub będą kiedyś) objęte prawem autorskim, wedle Ustawy można przechowywać je na własny użytek przez 24h, po których należy je bezwzględnie usunąć.
 Tak też decydując się na pobranie plików z mojego chomika, oświadczasz równocześnie, że jesteś zapoznany z powyższą informacją i się z nią zgadzasz. Tym samym właściciel tego profilu nie bierze na siebie odpowiedzialności za to, jeśli w efekcie pobrane stąd pliki wykorzysta pobierający inaczej, niż w zgodzie z obowiązującym prawem.
Z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.
Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego.
Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.