Counterliczniki   

 

Hasło do zahasłowanych książek jest w nawiasie  zazwyczaj jest 1245