Zabezpieczeniem do folderów jest suma dziaƂania 3+3