Wszelkie materiały zamieszczone na stronie mają charakter promocyjny i muszą zostać usunięte z dysku po upływie 24h. W przeciwnym razie użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność niedotrzymania warunków materiału demonstracyjnego.