UWAGA! Wszelkie braki plików w folderach spowodowane są notorycznym usuwaniem ich przez administratora. Staram się te braki naprawiać na bieżąco.