MODLITWA PRZED WEJŚCIEM DO INTERNETU

Wszechmocny i wieczny Boże,
Który stworzyłeś nas na Twoje podobieństwo
i poleciłeś nam szukać przede wszystkim tego,

co dobre, prawdziwe i piękne,
szczególnie w Boskiej Osobie Twego Jednorodzonego Syna,

Pana naszego Jezusa Chrystusa,
pomóż nam, błagamy Ciebie,

przez wstawiennictwo św. Izydora, biskupa i doktora,
abyśmy podczas naszych wędrówek w internecie
kierowali nasze ręce i oczy tylko na to, co podoba się Tobie,
i traktowali z miłością i cierpliwością wszystkie te osoby, które spotkamy
przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z CHOMIKA


Pamiętaj, że pliki objęte prawem autorskim wolno zgrywać z sieci jedynie, jeżeli posiada się w domu ich oryginalną wersję lub po zapoznaniu się z ich treścią i zawartością należy usunąć z dysku twardego komputera po 24 godz.,
w przeciwnym wypadku ściągniętą kopię będzie się traktować jako zapasową.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:
Art. 23.1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.
Art.231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego.
Art.34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Autor chomika nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się na tej stronie. Wszystkie pliki ściągacie na własną odpowiedzialność.

Chcę także poinformować wszystkich potencjalnych zainteresowanych, że nie mam wpływu na treść reklam umieszczanych na mojej stronie, jak i nie mam wpływu na ich nieumieszczanie.

(tekst: za chomikiem erogoz)