Bóg Cię kocha, dlatego Cię ostrzega.

 

Jeszcze za życia tego pokolenia nastąpi największy akt Miłosierdzia Bożego od czasów Jezusa Chrystusa. Będzie to Ostrzeżenie - Oświetlenie sumienia, a które będzie polegało na tym, że każdy człowiek powyżej 7 roku życia zobaczy swoje grzechy tak, jak widzi je Bóg. Wielu może wówczas umrzeć z przerażenia. Dlatego Bóg prosi, aby modlić się o nawrócenie najbardziej zatwardziałych grzeszników czyli tych, za którymi najbardziej tęskni, gdyż oddalili się od Niego. Orędzia od Boga i Jego Matki Maryi są nie tylko do ludzi wierzących w Boga, lecz także do niewierzących.


Źródło:

http://www.paruzja.info

http://ostrzezenie.net

http://armiajezusachrystusa.pl