+Reklama+: Zespoły interwencyjne z Agencji Ochrony Votum złożone są z doświadczonych pracowników ochrony, jacy realizując także ochrona Bydgoszcz działają od razu i są zdecydowani w działaniu. Stosują oni nowoczesne zaplecze techniczne a także nawiązują współpracę z Policją oraz ze Strażą Miejską.