Zgodnie z USTAWĄ z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych


- Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego.

 

- Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego.


- Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. 


Wszystkie zamieszczone pliki na moim chomiku są tylko i wyłącznie w celach promocyjnych i informacyjnych. Pamiętajcie, że wykorzystywanie ich w innych celach jest niezgodne z polskim prawem!Właściciel chomika nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się na jego stronie!