UWAGA ! Treści nie przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia (jeśli nie masz ukończone 18 lat opuść stronę natychmiast).

Wszystkie materiały są prawnie chronione. Zamieszczone tutaj są kopie bezpieczeństwa prawnie posiadanych materiałów lub pliki ogólnodostępne w Internecie. Pobierając je automatycznie przyjmujesz do wiadomości,że w świetle prawa musisz je usunąć przed upływem 24h pod groźbą złamania prawa autorskiego na terenie RP.


WARNING ! This website may contain adult sexually-oriented material that is intended solely for responsible, consenting adults who are fully aware of the nature of the content they are accessing. If you are under the age of 18 years, or under 21 years of age in places where 18 years is not the age of majority, YOU ARE NOT PERMITTED to access or view the web pages of this website. As a precautionary matter, you are hereby WARNED that the web pages of this website you may view could contain explicit images, text, graphics, sounds, illustrations, or descriptions of nudity and sexual activity. If you are under the age of 18 years (or under 21 years of age in places where 18 years is not the age of majority), or if you an adult and do not wish to view explicit adult material of a sexually-oriented nature, then you should not access this website