Pomoce dydaktyczne dla rodziców i terapeutów, przeznaczone do pracy w domu jak i na zajęciach terapeutycznych z dziećmi autystycznymi (ASD), oraz z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (CZR).


Ze względu na kategorie, niektóre pliki znajdują się w podfolderach.

Należy więc z folderu głównego kliknąć w kolejny folder :)