Tłumaczenie będę umieszczać w nie zahasłowanym katalogu

 

 

 

Zgodnie z polskim prawem ściągnięte pliki posiadające prawa autorskie można przechowywać na dysku przez 24h. Administrator tego chomiczka nie odpowiada za znajdujące się tu pliki. Jeśli chcesz pobrać pliki musisz po 24h (od momentu pobrania ich na dysk) skasować je ze swojego komputera! Pliki są tu umieszczone w celach edukacyjnych i promocyjnych.

 

Regulamin:

1) Pliki można ściągać jeśli ma się ich oryginał i ściągnięty plik będzie służył jako kopia zapasowa.

2) Możesz ściągać pliki nawet jeśli nie masz oryginału pod warunkiem że po 24 godzinach zostaną one usunięte

3) Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za pliki i za ich niepożądane działanie

 

 

From Polish right drawn possessing mighty copyright files keeping on disc by 24h peaceably. Administrator this chomiczka does not answer being here files for. If you want to take files you have after 24h (from moment the be paid on delivery of their on disc) to delete it from one's computer! Files are placed in educational aims here and promotive.    

 

  Regulations: It                                                                                                                              

1) Files were it been possible was to pull off if it is their original and drawn file it will serve as spare copy.                        

2) you Can pull off files even if you have not original under condition that they after 24 hours will become removed                  

3) I do Not bear for files and for them no responsibility undesirable working