________________________________________________________________________________________________________

 

Wszystkie pliki zostały umieszczone jedynie w celach promocyjnych. Zgodnie z polskim prawem od momentu ściągnięcia na dysk, należy

je usunąć w ciągu 24h. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest nie zgodne z prawem. Autor chomika nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystywanie zasobów znajdujących się na tej stronie.

Ściągacie na własną odpowiedzialność!!! 

 

 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskiem i prawach pokrewnych Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnienie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego. Art. 34. Można korzystać z

utworów w granicach dozwolenego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.

Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości.

Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

_______________________________________________________________________________________________________________________