"Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny i napełniać łzami oczy ko­biety"