"UWAGA !. Wszystkie pliki, które są objęte prawem autorskim i znajdują się na poniższych stronach, są prezentowane wyłącznie w celach promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych. Są to jedynie próbki, które maja zachęcić użytkowników do zakupienia produktu. Od momentu ściągnięcia plików na dysk, należy je usunąć w czasie 24 godzin. Nie mogą być wykorzystywanie w celach komercyjnych. Jest to niezgodne z polskim prawem. Autor serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z plików i aplikacji udostępnionych na tych stronach. Pobierając pliki oświadczasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją i w pełni akceptujesz jej treść !!!. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Art. 23. 1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Art. 231. Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego Art. 34. Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia."

 "UWAGA!!!" > Z pewnych kontrowersyjnych powodów, jeżeli jesteś związany w jakikolwiek sposób z jakimikolwiek organizacjami rządowymi lub pozarządowymi do walki z piractwem komputerowym lub jakąkolwiek inną grupą spełniającą takie funkcje, a także jeśli po prostu jesteś pracownikiem tych grup - NIE MOŻESZ przeglądać jak i ściągać żadnych plików umieszczonych w folderach!!!! Jeśli będziesz przeglądał lub ściągał zamieszczone tam pliki a nie spełniał wszystkich powyższych warunków - złamiesz międzynarodowe prawo do prywatności (Internet Privacy Act podpisany w 1995), co będzie znaczyło, że NIE MOŻESZ rościć prawa do ukarania żadnych osób lub firm które przetrzymują tu swoje pliki, nie możesz także sądownie ścigać żadnej z tych osób, włączając w to jej rodzinę, przyjaciół oraz wszystkich innych, którzy korzystali z zamieszczonych materiałów !!!